Aivotaidot mahdollistavat meille hyvinvoinnin, tasapainoisuuden, joustavuuden ja menestyksen.

Miksi aivot?

Kokonaisvaltaisen hyvinvointimme ja toimintakykymme perusta on aivoissamme. Aivot säätelevät kaikkea toimintaamme hengityksestä ja sydämensykkeestä alkaen kaikista monimutkaisimpiin päättelytoimintoihin ja käyttäytymisen säätelyyn. Se, miten terveet aivomme ovat, miten joustavasti niiden eri osat toimivat yhteistyössä ja miten tehokkaasti pystymme niitä käyttämään vaikuttaakin vahvasti jokapäiväiseen elämäämme.

Lue lisää

Nina Uusitalo

Nina on vahvan kliinisen neuropsykologisen osaamisen lisäksi osallistunut tutkimus- ja kehitysprojekteihin sekä kouluttautunut laajasti liittyen vuorovaikutuksen ja sosiaalisen kehityksen arviointiin sekä tukemiseen.

Heli Isomäki

Heli on kirjoittanut useita ammattikirjoja ja toiminut alan kouluttajana 15 vuotta. Helin pitämiin koulutuksiin osallistuu vuosittain noin 2000 varhaiskasvatuksen, opetustoimen ja terveydenhuollon ammattihenkilöä.

Mielipeilin taito

Mielipeilin avulla pystymme muun muassa tunnistamaan ja havainnoimaan sisällämme viriäviä tunteita ja tuntemuksia, tunnistamaan toisten ihmisten mielessä olevia asioita sekä ennakoimaan omia tai toisten reaktioita erilaisissa tilanteissa.

Lue lisää »

Aivojen säätelytaidot

Aivojen säätelytaidot auttavat meitä esimerkiksi tasapainottamaan mieltämme ja vaikuttamaan toimintaamme jännittävissä, tylsissä tai jopa uhkaavissa tilanteissa.

Lue lisää »

Järjen ja tunteen yhdistämisen taito

Järjen ja tunteen yhdistämisen kyvyn avulla voimme tilanteissa tehdä päätöksiä ja tarkastella asioita monista näkökulmista ottaen samaan aikaan huomioon sekä faktat että omat tuntemuksemme.

Lue lisää »